"ДКЦ 14 – София" ЕООД е лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ разположено на територията на р-н Триадица в гр. София. Целта му е удовлетворяване потребностите от здравни услуги в сферата на извънболничната медицинска помощ, повишаване качеството на живот на пациентите чрез охраняване, укрепване, възстановяване на здравето, удължаване на трудоспособността им или облекчаване и ограничаване последиците от съпътстващите ги хронични заболявания. "ДКЦ 14 – София" ЕООД разполага с медицинско оборудване и апаратура, позволяваща извършването на специализирани и високоспециализирани медицински дейности.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА ЛАБОРАТОРИЯ ФИЗИОТЕРАПИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Профилактика на фирми - извършва периодичини профилактични медицински прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ и изготвяне на медицински здравни досиета на работници и служители.

Заведението работи със
Здравната каса (НЗОК)