СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ

Актуална информация за работното време и връзка със специализираните кабинети

Кабинет

Име специалист

Работно време

Телефон

 кликни, сканирай и запамети

Четна дата

Нечетна дата

АГ

216

Д-р Невенка Русева

11.30ч. - 19.30ч.

7.30ч. – 15.30ч.

вътр.: 238

Д-р Владимир Балинов

08.00ч.- 12.00ч.

15.00ч. – 19.00ч.

вътр.: 238

Хирургичен

211

Д-р Александър Александров

7.30ч. – 15.30ч.

11.30ч. - 19.30ч.

вътр.: 295

Д-р Екатерина Даалиева

11.30ч. - 19.30ч.

7.30ч. – 15.30ч.

вътр.: 295

Очен

212

Д-р Марлен Николова

7.30ч. – 15.30ч.

11.30ч. - 19.30ч.

вътр.: 244

Д-р Светлана Колева

15.30ч. - 19.00ч.

7.30ч. – 11.30ч.

вътр.: 244

УНГ

208

Д-р Недялка Бончева

11.30ч. - 19.30ч.

7.30ч. – 15.30ч.

вътр.: 230

Д-р Евелина Петкова

8.30ч. - 12.30ч.

14.30ч. – 18.30ч.

вътр.: 230

Неврологичен

206

Д-р Маня Йорданова

Пон., сряда, петък
08,00-16,00

Вт., Четв.
11,30-19,00

вътр.: 236

Д-р Инна Стойновска

16,00-19,00 пон.
16,00-19,00 сряда
16-19,00 петък

08,00-11,00 вторник
08,00-11,00 четв.

вътр.: 236

Кардиологичен

203

Д-р Марио Колесарски

Всеки ден без петък

14,30-18,30 ч.

вътр.: 240

Д-р Мария Атанасова

Пон., сряда

8,00 - 12,00 ч.

вътр.: 240

Ендокринологичен

202

Д-р Венета Вълова

Всеки ден

7,30-14.30

вътр.: 233

Ортопедичен

214

Д-р Милен Димов

Всеки ден

08,00-16,00 ч.

вътр.: 280

Дерматовенерологичен

219

Д-р Румен Лалов

Пон., втт., четв.
08,00-14,00 ч.

Ср., Петък
11,00-19,00

вътр.: 229

Пулмологичен

205

д-р Лилия Енева

Вторник и четвъртък

15,00-19,00 ч.

вътр.: 235

Психиатричен

209

Д-р Маргарита Василева - Пенчева

Сряда

09,00-13,30

вътр.: 273

Вътрешни болести

201

Д-р Мариана Василева

Пон.,ср., петък

12,30-14,30

вътр.: 256

Урологичен

221

Д-р Джаудат Макки

Пон., сряда

14,30-18,30

вътр.: 237

Гастроентеролог

221

Д-р Зоя Александрова

Пон., сряда
08,30-12,30

Вт., четв.:
14,30-18,30

вътр.: 237

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

Профилактика на фирми - извършва периодичини профилактични медицински прегледи съгласно Наредба №3 на МЗ и изготвяне на медицински здравни досиета на работници и служители.

Заведението работи със
Здравната каса (НЗОК)