Извънболнични дейности

Специализирани кабинети

19 специализирани кабинета

23 Лекари

Образна Диагностика

2 кабинета Ехография / Рентген

2 Лекари

?