Общопрактикуващи лекари

Image placeholder

ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

22 Общопрактикуващи лекари с РАБОТНО ВРЕМЕ НА КЛИНИКА: 7:30 - 19:30

Д-р Виолета Шиманова

Телефон 02/ 40 40 487

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Понеделник, Сряда и Петък : 08:30- 13:30
Вторник и Четвъртък: 14:00-19:00

Д-р Виолета ШимановаТелефон 02/ 40 40 487

Д-р Йорданка Симеонова

Телефон 0887 931 762

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Понеделник, Сряда и Петък: 08:00-13:00
Вторник и Четвъртък: 14:00-19:00

Д-р Йорданка СимеоноваТелефон 0887 931 762

Д-р Александър Калоянов

Телефон 0888 941 566

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 09:30-12:30
Четни: 15:30-18:30

Д-р Александър КалояновТелефон 0888 941 566

Д-р Даниела
Павлова

Телефон 0888 871 664

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Неченти 08:00-13:00
Четни: 14:00-19:00

Д-р Даниела ПавловаТелефон 0888 871 664

Д-р Янита
Стефанова

Телефон 02 / 40 40 445

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Неченти: 08:00-13:00
Четни: 14:00-19:00

Д-р Янита
СтефановаТелефон 02 / 40 40 445

Д-р Кармелита Начева

Телефон 02 / 40 40 450

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 08:00-13:00
Четни: 13:30-18:30

Д-р Кармелита НачеваТелефон 02 / 40 40 450

Д-р Даниела Ангелова

Телефон 02 / 40 40 450

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 13:30-18:30
Четни: 07:30-12:30

Д-р Даниела Ангелова02 / 40 40 450

Д-р Анелия Панайотова

Телефон 0888 950 092

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 08:00-13:00
Четни: 14:00-19:00

Д-р Анелия Панайотова Телефон 0888 950 092

Д-р Георги
Киряков

Телефон 0888 950 048

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 08:00-13:00
Четни: 14:00-19:00

Д-р Георги
КиряковТелефон 0888 950 048

Д-р Ваня
Радичкова

Телефон 0895 626 369

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 08:00-13:00
Четни: 14:00-19:00

Д-р Ваня
РадичковаТелефон 0895 626 369

Д-р Елена
Митова

Телефон 0898 431 222

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 08:00-13:00
Четни: 14:00-19:00

Д-р Елена
МитоваТелефон 0898 431 222

Д-р Милен
Митов

Телефон 0885 647 051

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 08:00-13:00
Четни: 14:00-19:00

Д-р Милен
МитовТелефон 0885 647 051

Д-р Емилия
Баракова

Телефон 0888 950 087

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 14:00-19:00
Четни: 08:00-13:00

Д-р Емилия БараковаТелефон 0888 950 087

Д-р Мария
Тодорова

Телефон 0888 950 086

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 08:00-13:00
Четни: 14:00-19:00

Д-р Мария
ТодороваТелефон 0888 950 086

Д-р Павлина Андреева

Телефон 0887 446 009

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 14:00-19:00
Четни: 08:00-13:00

Д-р Павлина АндрееваТелефон 0887 446 009

Д-р Румяна Димитрова

Телефон 0888 950 073

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 14:00-19:00
Четни: 08:00-13:00

Д-р Румяна ДимитроваТелефон 0888 950 073

Д-р Християн
Димбарев

Телефон 02/ 40 40 470

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 14:00-19:00
Четни: 08:00-13:00

Д-р Християн
ДимбаревТелефон 02/ 40 40 470

Д-р Васил
Врабчев

Телефон 0888 950 073

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Понеделник,Вторник, Четвъртък, Петък 08:00-13:00
Сряда 14:00-19:00

Д-р Васил
ВрабчевТелефон 0888 950 073

Д-р Милена Николова

Телефон 0888 616 098

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Понеделник,Сряда, Петък 09:30-14:30
Вторник и Четвъртък 13:30-18:30

Д-р Милена НиколоваТелефон 0888 616 098

Д-р Виолета Джерекарова

Телефон 02/ 40 40 423

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Понеделник,Сряда, Петък 08:00-13:00
Вторник и Четвъртък 14:00-19:00

Д-р Виолета ДжерекароваТелефон 02/ 40 40 423

Д-р Стефка
Русева

Телефон 0888 947 211

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 13:00-15:00
Четни: 08:00-11:00

Д-р Стефка
РусеваТелефон 0888 947 211

Д-р Мирослав
Спасов

Телефон 0895 348 830

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Понеделник, Сряда и Петък: 13:00-18:00
Вторник и Четвъртък: 08:00-11:00

Д-р Мирослав СпасовТелефон 0895 348 830

Д-р Соня
Кръстанова

Телефон 0887 409 363

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 14:00-19:00
Четни: 08:00-13:00

Д-р Соня
КръстановаТелефон 0887 409 363

Д-р Ирина
Кънева

Телефон 0898 243 171

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 08:00-12:00
Четни: 13:30-17:30

Д-р Ирина
КъневаТелефон 0898 243 171

Д-р Инна
Русанова

Телефон 02 / 40 40 402

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 14:00-19:00
Четни: 08:00-13:00

Д-р Инна
Русанова Телефон 02 / 40 40 402

Д-р Иван
Николов

Телефон 02 / 40 40 454

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 08:00-13:00
Четни: 13:30-18:30

Д-р Иван
НиколовТелефон 02 / 40 40 454

Д-р Катрин
Караджова

Телефон 0888 950 076

Ет. 1, каб.19а

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 15:00-18:00
Четни: 08:00-12:00

Д-р Катрин
КараджоваТелефон 0888 950 076

Д-р Ценка
Георгиева

Телефон 0888 232 520

Ет. 1, каб.19

Общопрактикуващ Лекар

Работно време
Нечетни: 15:00-18:00
Четни: 08:00-12:00

Д-р Ценка
ГеоргиеваТелефон 0888 232 520