Клинична Лаборатория

Image placeholder

"ДКЦ 14 – София" ЕООД

Кабинет 217 РАБОТНО ВРЕМЕ ЛАБОРАТОРИЯ: 7:30 - 18:30

Извършва хематологични, биохимични, хемостизиологични и имунологични изследвания. Измерваните параметри се подлагат на ежедневен контрол. Клиничната лаборатотрия участва във всички системи за външен лабораторен контрол.

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

Клинична лаболатория

Кабинет 217

Телефон 02/40 40 461

Д-р Адриана Житарска
Работно време
Всеки ден 14:30-18:30.

Клинична лаболаторияКабинет 217
Телефон 02/40 40 461

МИКРОБИОЛОГИЯ

Микробиология

Кабинет 216

Телефон 02/ 40 40 438

МикробиологияКабинет 216
Телефон 02/ 40 40 438