Специализирани кабинети

Image placeholder

"ДКЦ 14 – София" ЕООД

23 Специалиста на Ваше разположение с РАБОТНО ВРЕМЕ НА КЛИНИКА: 7:30 - 19:30

"ДКЦ 14 – София" ЕООД Ви предлага извънболнична медицинска помощ в 19 Специализирани кабинета.

Специализирани Кабинети

АГ
Кабинет

АГ

Кабинет 211

Телефон 02/ 40 40 411

Д-р Невенка Русева
Работно време
Четна дата 11:30ч. - 19:30ч.
Не четна дата 07:30ч. - 15:30ч.

Д-р Владимир Балинов
Работно време
Четна дата 08:00ч. - 12:00ч.
Не четна дата 15:00ч. - 19:00ч.

АГ Кабинет 211
Телефон 02/ 40 40 411

ХИРУРГИЧЕН
Кабинет

Хирургичен

Кабинет 207

Телефон 02/40 40 495

Д-р Александър Александров
Работно време
Понеделник-Петък 08:00ч. - 14:00ч.

Д-р Тихомир Русев
Работно време
Понеделник-Петък 15:00ч. - 19:00ч.

ХирургиченКабинет 207
Телефон 02/40 40 495

ОЧЕН
Кабинет
Компютърна автоматична периметрия

Очен

Кабинет 212

Телефон 02/40 40 444

Д-р Марлен Николова
Работно време
Четна дата 07:30ч. - 15:30ч.
Не четна дата 11:30ч. - 19:30ч.

Д-р Светлана Колева
Работно време
Четна дата 15:30ч. - 19:00ч.
Не четна дата 07:30ч. - 11:30ч.

Очен Кабинет 212
Телефон 02/40 40 444

УНГ
Кабинет

УНГ

Кабинет 208

Телефон 02/40 40 430

Д-р Недялка Бончева

Работно време
Четна дата 11:30ч. - 19:30ч.
Не четна дата 07:30ч. - 15:30ч.

УНГКабинет 208
Телефон 02/40 40 430

НЕВРОЛОГИЧЕН
Кабинет

Неврологичен

Кабинет 206

Телефон 02/40 40 436

Д-р Анка Ласкова
Работно време
Понеделник,Сряда,Петък 08:00ч. - 11:30ч.


Д-р Инна Стойновска
Работно време
Понеделник,Сряда,Петък 15:30ч. - 19:00ч.

НеврологиченКабинет 206
Телефон 02/40 40 436

КАРДИОЛОГИЧЕН
Кабинет

Кардиологичен

Кабинет 203

Телефон 02/40 40 440

Д-р Цветомила Шишкова

Работно време
Вторник 08:00ч.-18:00ч.
Сряда 08:00ч.-14:30ч.
Четв. 08:00ч.-18:00ч.
Петък 08:00ч.-18:00ч.

КардиологиченКабинет 203
Телефон 02/40 40 440

ЕНДОКРИНОЛОГИЧЕН
Кабинет

Ендокринологичен

Кабинет 202

Телефон 02/40 40 433

Д-р Венета Вълова

Работно време
Всеки ден 07:30ч. - 14:30ч.

ЕндокринологиченКабинет 202
Телефон 02/40 40 433

ОРТОПЕДИЧЕН
Кабинет

Ортопедичен

Кабинет 214

Телефон 02/40 40 480

Д-р Милен Димов

Работно време
Всеки ден 08:00ч. - 14:00ч.

ОртопедиченКабинет 214
Телефон 02/40 40 480

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЧЕН
Кабинет

Дерматовенерологичен

Кабинет 219

Телефон 02/40 40 429

Д-р Румен Лалов

Работно време
Всеки ден 08:00ч. - 14:00ч.

ДерматовенерологиченКабинет 219
Телефон 02/40 40 429

ПУЛМОЛОГИЧЕН
Кабинет

Пулмологичен

Кабинет 205

Телефон 02/40 40 435

Телефон 02/40 40 458

Д-р Лилия Енева

Работно време
Вторник и Четвъртък 14:30ч. - 19:00ч.

ПулмологиченКабинет 205
Телефон 02/40 40 435
Телефон 02/40 40 458

НЕФРОЛОГ

Нефролог

Кабинет 205

Телефон 02/40 40 435

Д-р Анна Костадинова

Работно време
Понеделник и Сряда 15:00ч. - 19:00ч.

НефрологКабинет 205
Телефон 02/40 40 435

КЛИНИЧНА ХЕМАТОЛОГИЯ

Клинична Хематология

Кабинет 201

Телефон 02/40 40 435

Д-р Полина Красенова

Работно време
Вторник и Четвъртък 15:00ч. - 19:00ч.

Клинична ХематологияКабинет 201
Телефон 02/40 40 435

ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ

Вътрешни болести

Кабинет 201

Телефон 02/40 40 456

Д-р Мариана Василева

Работно време
Понеделник,Сряда,Петък 12:30ч. - 14:30ч.

Вътрешни болестиКабинет 201
Телефон 02/40 40 456

УРОЛОГИЧЕН
Кабинет

Урологичен

Кабинет 221

Телефон 02/40 40 437

Д-р Зиад Ал Арбид

Работно време
Понеделник,Сряда,Петък 14:30ч. - 17:30ч.

УрологиченКабинет 221
Телефон 02/40 40 437

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

Гастроентеролог

Кабинет 221

Телефон 02/40 40 437

Д-р Десислава Михайлова

Работно време
Вторник, Четвъртък 14:30ч. - 18:00ч.

ГастроентерологКабинет 221
Телефон 02/40 40 437

ПЕДИАТРИЯ

Педиатрия

Кабинет 306

Телефон 02/40 40 463

Д-р Диана Филипова

Работно време
Понеделник, Сряда,Петък 11:00ч. - 13:00ч.
Вторник, Четвъртък 11:00ч. - 14:30ч.

ПедиатрияКабинет 306
Телефон 02/40 40 463

ДЕТСКА ПСИХИАТРИЯ

Детска Психиатрия

Кабинет 311

Телефон 02/40 40 458

Д-р Милена Русанова

Работно време
Сряда 14:30ч. - 19:30ч.

Детска ПсихиатрияКабинет 311
Телефон 02/40 40 458

ЛОГОПЕДИЧЕН
Кабинет

Логопедичен

Кабинет 312

Телефон 02/40 40 458

Мария Горинова

ЛогопедиченКабинет 312
Телефон 02/40 40 458

ОЛКК
(Обща Лекарска
Консултативна Комисия)


ОЛКК

Кабинет 209

Телефон 02/40 40 473

Иванка Кусева

Работно време
Понеделник, Сряда, Петък 11:00ч. - 15:00ч.

ОЛКККабинет 209
Телефон 02/40 40 473

КЛИНИЧНА АЛЕРГОЛОГИЯ

Клинична Алергология

Кабинет 205

Телефон 02/ 40 40 458

Д-р Симеон Узунов

Работно време
Вторник и Четвъртък от 14:30 до 18:00 ч.

Клинична АлергологияКабинет 205
Телефон 02/ 40 40 458

ОНКОЛОГИЯ

Онкология

Кабинет 201

Телефон 02/ 40 40 458

Доц. Д-р Васка Василева

Работно време
Понеделник, Сряда и Петък от 14:30 до 18:30 ч.

ОнкологияКабинет 201
Телефон 02/ 40 40 458

Психиатрия

ПсихиатрияД-р Милена Страшимирова

Работно време
Вторник и Четвъртък от 09:00 до 12:00 ч.

Психиатрия