Сестрински грижи

Специална грижа за пациенти с онкологични заболявания

Грижа за диабетно болни деца и възрастни

Умения за работа с деца

Еднократно измерване на пулс и RR – 5 лв.

Вземане на кръв периферна и венозна – 5 лв.

Работа с канюла за венозно и артериално приложение/ вземане на кръв от тях/ ЦВК, port – a – cath – 30 лв.

Осигуряване на венозен източник v.c / абокат/ - 20 лв.

Венозна инфузия или инсталиране на медикаменти чрез катетър, дренаж – 30 лв.

Мускулна или венозна апликация – 10 лв.

Венозна инжекция, еднократна апликация – 15 лв.

Поставяне на i.v.c. /абокат/ и включване на венозна система /инфузия до 1 час/ - 35 лв.

Поставяне на i.v.c. /абокат/ и включване на венозна система /инфузия над 1 час/ - 50 лв

Поставяне на i.v.c. /абокат/ и включване на венозна система /инфузия над 2 часа/ - 65 лв.

Клизма / очистителна и лечебна/ - 15 лв.

Хранене чрез сонда – 15 лв.

Хранене чрез гастростома – 15 лв.

Смяна на торбичка или илиостома – 25 лв.

Контакти

Телефон

0885970297

Телефон

0885970297